PROFESSIONEEL advies

bent u klaar voor de volgende stap

De adviseurs van Reinders Snijder beschikken over veel specialistische kennis. Daarnaast onderhouden wij goede contacten met onder andere vrijgevestigde advocaten, fiscalisten, pensioenadviseurs, banken en notariskantoren in de regio. Wij zijn aangesloten bij:

Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants

De Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA, voorheen NOvAA en NIVRA) bevordert en bewaakt de kwaliteit van onze beroepsuitoefening.

Register Belastingadviseurs

Het Register Belastingadviseurs (RB) behartigt de belangen van ruim 7.500 belastingadviseurs. Reinders Snijder is aangesloten bij RB en is daarmee een erkend RB kantoor.

Auxilium

Auxilium is een brancheorganisatie voor kleine en middelgrote accountantskantoren, waar wij terecht kunnen voor verschillende vraagstukken. De (fiscaal) juristen en pensioenspecialisten ondersteunen ons bij onze dienstverlening. Daarnaast biedt Auxilium de faciliteiten voor het volgen van cursussen.

Contact

Willem de Zwijgerstraat 31
8331 GS Steenwijk
0521-522813
info@reinderssnijder.nl

Vanwege de evolutie van het corona virus in de afgelopen dagen is door Reinders Snijder Accountants
& Belastingadviseurs besloten om maatregelen te nemen om hiermee een zo groot mogelijke bijdrage
te leveren aan verdere beperking van het aantal besmettingen en tegelijkertijd de risico’s voor onze
klanten en medewerkers maximaal te beperken.

Bereikbaarheid Reinders Snijder Accountants & Belastingadviseurs
De bezetting op ons kantoor zal normaal zijn zolang dit de gezondheid van medewerkers en klanten
niet in gevaar brengt. Onze openingstijden blijven ongewijzigd: maandag tot en met vrijdag van 08.30
uur tot 12.00 uur en van 13.00 uur tot 17.00. Alle medewerkers, inclusief eventuele thuiswerkers, zijn
ook in deze nieuwe situatie telefonisch en per e-mail bereikbaar via de reguliere nummers en adressen.
Ook aan de kwaliteit van onze dienstverlening verandert niets. Reinders Snijder Accountants &
Belastingadviseurs blijft volledig operationeel. Dat wil zeggen dat alle voorkomende werkzaamheden
‘gewoon’ doorgaan.

Bezoeken worden geminimaliseerd
We hanteren de volgende werkwijze voor onze medewerkers: we gaan niet naar een klant als de
afspraak ook telefonisch kan plaatsvinden of uitgesteld kan worden. Indien die mogelijkheid niet
bestaat of niet gewenst is vanwege hoge urgentie, dan checken we vooraf of er sprake is van een
verhoogd risico op besmetting en nemen we de nodige voorzorgsmaatregelen. Tot nader order wordt
er geen extern bezoek ontvangen op ons kantoor in Steenwijk en verzoeken wij u lopende zaken
zoveel mogelijk per post, per mail of telefonisch aan ons voor te leggen/af te handelen.
Mochten er zich op korte termijn nog wijzigingen voordoen in ons beleid, dan zullen wij dat op onze
website en via onze social media-kanalen communiceren.
Bij voorbaat danken wij iedereen voor hun begrip en medewerking.

Met vriendelijke groeten,
Reinders Snijder
Accountants & Belastingadviseurs

Rob, Martijn en Irma