Zelfstandigenaftrek 2019

Zelfstandigenaftrek 2019: Hoe werkt het

Als ondernemer heeft u een aantal belastingvoordelen. Een van deze voordelen is de zelfstandigenaftrek. Deze aftrekpost kan u enkele honderden euro’s per maand opleveren! Jaarlijks wordt er een bedrag vastgesteld. Voor 2019 is de zelfstandigenaftrek vastgesteld op €7.280,-. Door deze aftrek wordt het belastbare inkomen lager en het netto-inkomen daarmee hoger.

De zelfstandigenaftrek is een aftrekpost op het belastbaar inkomen van ondernemers. De zelfstandigenaftrek is het bedrag van de winst voor de ondernemersaftrek. Wanneer u aan de gestelde voorwaarden voldoet, kun u deze aftrekpost dus toepassen bij uw belastingaangifte.

Voorwaarden zelfstandigenaftrek 2019

Om voor deze aftrekpost in aanmerking te komen moet u aan de volgende criteria voldoen:

  • Ervoor zorg te dragen dat de belastingdienst u ziet als zelfstandig ondernemer. (U bent voor de belastingdienst zelfstandig ondernemer wanneer u staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel met uw eigen bedrijf)
  • U dient ervoor zorg te dragen dat u voldoet aan het urencriterium (dit is minimaal 1225 uur werk per jaar, besteed aan uw onderneming)
  • Het moet inzichtelijk zijn dat uw bedrijf door u (of samen met anderen) wordt geleid.
  • U bent aan het begin van het kalenderjaar nog geen 65 jaar.

Wat is uw voordeel

Het uiteindelijke voordeel wat u kunt behalen met deze aftrekpost in 2019 is:

  • Een deel van de winst wordt belastingvrij verdiend
  • Tot wel €3.785 optellen bij je netto winst

Wat is de hoogte van de zelfstandigenaftrek

Deze aftrekpost is het bedrag van de winst voor de ondernemersaftrek.
Er wordt jaarlijks een bedrag vastgesteld. Voor 2019 is dit bedrag vastgesteld op €7.280.

Is er genoeg winst voor de zelfstandigenaftrek

Bij beginnende bedrijven komt het voor dat de winst nog te laag is, om deze aftrekpost toe te passen. De belastingdienst heeft om die reden een aparte regeling gemaakt, om het bedrag aan niet gerealiseerde zelfstandigenaftrek te verrekenen in de komende negen jaar. Maar let op: de winst moet in elk geval wel hoger zijn dan de zelfstandigenaftrek in die jaren.
Het is zeker de moeite waard om ervoor zorg te dragen dat u volledig op de hoogte bent. Dit kan u uiteindelijk vele euro’s besparen op uw  belastingaanslag. Dit geld gebruik u natuurlijk veel liever voor uw eigen opgestarte bedrijf!

Nog zelfstandigenaftrek bij 65 jaar

Wanneer u later in het jaar de AOW-leeftijd hebt bereikt en wel aan de andere voorwaarden voldoet, mag u deze aftrekpost voor deze periode gewoon blijven toepassen.
Het ligt echter iets anders als u aan het begin van de opgegeven periode al 65 jaar (of ouder) was. In dat geval komt deze aftrekpost uit op vijftig procent van de zelfstandigenaftrek voor ondernemers die aan het begin van het kalenderjaar nog geen 65 jaar zijn.

Mocht u na het lezen van dit artikel nog vragen hebben, twijfel dan vooral niet en bel ons (0521 52 28 13) Wij helpen u graag verder!

Zelfstandigenaftrek 2019

Vanwege de evolutie van het corona virus in de afgelopen dagen is door Reinders Snijder Accountants
& Belastingadviseurs besloten om maatregelen te nemen om hiermee een zo groot mogelijke bijdrage
te leveren aan verdere beperking van het aantal besmettingen en tegelijkertijd de risico’s voor onze
klanten en medewerkers maximaal te beperken.

Bereikbaarheid Reinders Snijder Accountants & Belastingadviseurs
De bezetting op ons kantoor zal normaal zijn zolang dit de gezondheid van medewerkers en klanten
niet in gevaar brengt. Onze openingstijden blijven ongewijzigd: maandag tot en met vrijdag van 08.30
uur tot 12.00 uur en van 13.00 uur tot 17.00. Alle medewerkers, inclusief eventuele thuiswerkers, zijn
ook in deze nieuwe situatie telefonisch en per e-mail bereikbaar via de reguliere nummers en adressen.
Ook aan de kwaliteit van onze dienstverlening verandert niets. Reinders Snijder Accountants &
Belastingadviseurs blijft volledig operationeel. Dat wil zeggen dat alle voorkomende werkzaamheden
‘gewoon’ doorgaan.

Bezoeken worden geminimaliseerd
We hanteren de volgende werkwijze voor onze medewerkers: we gaan niet naar een klant als de
afspraak ook telefonisch kan plaatsvinden of uitgesteld kan worden. Indien die mogelijkheid niet
bestaat of niet gewenst is vanwege hoge urgentie, dan checken we vooraf of er sprake is van een
verhoogd risico op besmetting en nemen we de nodige voorzorgsmaatregelen. Tot nader order wordt
er geen extern bezoek ontvangen op ons kantoor in Steenwijk en verzoeken wij u lopende zaken
zoveel mogelijk per post, per mail of telefonisch aan ons voor te leggen/af te handelen.
Mochten er zich op korte termijn nog wijzigingen voordoen in ons beleid, dan zullen wij dat op onze
website en via onze social media-kanalen communiceren.
Bij voorbaat danken wij iedereen voor hun begrip en medewerking.

Met vriendelijke groeten,
Reinders Snijder
Accountants & Belastingadviseurs

Rob, Martijn en Irma