Startersaftrek 2019

Startersaftrek 2019: Hoe werkt het

Beginnende ondernemers hebben de mogelijkheid om de zelfstandigenaftrek te verhogen met de startersaftrek. Er gelden vaste bedragen die u van de winst mag aftrekken. Op die manier betaalt u dus minder belasting. Deze aftrekpost is in 2019 € 2.123,-

Voor een beginnende onderneming kan het de eerste jaren zwaar zijn. De overheid geeft daarom een extra belastingvoordeel. De kans dat uw bedrijf succesvol is, wordt daarmee vergroot.

Hoogte startersaftrek 2019

Als beginnende ondernemer heeft u recht op deze aftrekpost. Dit kunt u zien als een verhoging van de zelfstandigenaftrek.
Door de startersaftrek verhoogd u de zelfstandigenaftrek met € 2.123,-.
Dit bedrag wordt opgeteld bij de zelfstandigenaftrek.

Duur startersaftrek 2019

Beginnende ondernemers kunnen in de eerste 5 jaar van hun bedrijf 3 keer de aftrek toepassen. Heeft u in de jaren hiervoor een bedrijf gehad of deel uitgemaakt van een bv, dan kan deze aftrekpost niet meer worden toegepast.

Voorwaarden startersaftrek 2019

Voor deze aftrekpost zijn een aantal voorwaarden waar u aan moet voldoen. Dit zijn de voorwaarden voor 2019:

  • U bent een ondernemer (u staat geregistreerd bij de kamer van koophandel)
  • In 1 of meer van de 5 voorafgaande kalenderjaren geen ondernemer
  • U kunt in het aangiftejaar de zelfstandigenaftrek toepassen
  • Er was in het kalenderjaar of in 1 van de 5 voorafgaande jaren geen sprake van een terugkeer uit een bv.

Urencriterium 2019

Als u recht heeft op aftrekposten zoals de zelfstandigenaftrek en de startersaftrek dan moet u aan het urencriterium voldoen. Dit betekent dat u minimaal 1225 uur aan uw bedrijf moet besteden.

Startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid

Bij arbeidsongeschiktheid kunt u de aftrekpost maximaal 3 jaar toepassen. De aftrek bij arbeidsongeschiktheid is maximaal de behaalde winst. U krijgt de startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

 

  • Voor de inkomstenbelasting bent u ondernemer
  • Aan het begin van het jaar de AOW-leeftijd nog niet bereikt
  • In 1 of meer van de 5 jaar geen ondernemer
  • U kunt een arbeidsongeschiktheidsuitkering krijgen
  • U voldoet aan het verlaagd-urencriterium
  • Er was in het kalenderjaar of in 1 van de 5 voorafgaande jaren geen sprake van een terugkeer uit een bv.

Startersaftrek 2019

Vanwege de evolutie van het corona virus in de afgelopen dagen is door Reinders Snijder Accountants
& Belastingadviseurs besloten om maatregelen te nemen om hiermee een zo groot mogelijke bijdrage
te leveren aan verdere beperking van het aantal besmettingen en tegelijkertijd de risico’s voor onze
klanten en medewerkers maximaal te beperken.

Bereikbaarheid Reinders Snijder Accountants & Belastingadviseurs
De bezetting op ons kantoor zal normaal zijn zolang dit de gezondheid van medewerkers en klanten
niet in gevaar brengt. Onze openingstijden blijven ongewijzigd: maandag tot en met vrijdag van 08.30
uur tot 12.00 uur en van 13.00 uur tot 17.00. Alle medewerkers, inclusief eventuele thuiswerkers, zijn
ook in deze nieuwe situatie telefonisch en per e-mail bereikbaar via de reguliere nummers en adressen.
Ook aan de kwaliteit van onze dienstverlening verandert niets. Reinders Snijder Accountants &
Belastingadviseurs blijft volledig operationeel. Dat wil zeggen dat alle voorkomende werkzaamheden
‘gewoon’ doorgaan.

Bezoeken worden geminimaliseerd
We hanteren de volgende werkwijze voor onze medewerkers: we gaan niet naar een klant als de
afspraak ook telefonisch kan plaatsvinden of uitgesteld kan worden. Indien die mogelijkheid niet
bestaat of niet gewenst is vanwege hoge urgentie, dan checken we vooraf of er sprake is van een
verhoogd risico op besmetting en nemen we de nodige voorzorgsmaatregelen. Tot nader order wordt
er geen extern bezoek ontvangen op ons kantoor in Steenwijk en verzoeken wij u lopende zaken
zoveel mogelijk per post, per mail of telefonisch aan ons voor te leggen/af te handelen.
Mochten er zich op korte termijn nog wijzigingen voordoen in ons beleid, dan zullen wij dat op onze
website en via onze social media-kanalen communiceren.
Bij voorbaat danken wij iedereen voor hun begrip en medewerking.

Met vriendelijke groeten,
Reinders Snijder
Accountants & Belastingadviseurs

Rob, Martijn en Irma