Meewerkaftrek 2019

Meewerkaftrek 2019: Hoe werkt het

Bent u ondernemer en werkt uw partner mee binnen het bedrijf? Dan zijn er mogelijkheden om dit financieel aantrekkelijk te maken. Als ondernemer moet u aan een aantal voorwaarden voldoen om in aanmerking te komen voor de meewerkaftrek.

Dit zijn de voorwaarden voor u als ondernemer

  • U bent een ondernemer (u staat geregistreerd bij de kamer van koophandel)
  • Voldoen aan het urencriterium. (u werkt minimaal 1.225 uur aan uw onderneming)
  • Uw partner werkt 525 of meer uren aan uw onderneming
  • U moet samen met uw partner voldoen aan de voorwaarden van het fiscaal partnerschap

De meewerkaftrek

Als uw partner geen vergoeding krijgt voor de werkzaamheden, of de vergoeding is lager dan € 5.000,- per jaar, dan komt u in aanmerking voor de meewerkaftrek.
De vergoeding tot € 5.000,- is voor u niet aftrekbaar. De hoogte van de meewerkaftrek is afhankelijk van de hoogte van de winst van uw onderneming en het aantal gewerkte uren door uw partner.
Als uw onderneming geen winst maakt, dan kan deze aftrekpost niet worden toegepast. In de onderstaande tabel kunt u bepalen welk bedrag u van de winst af mag trekken. De winst is uit een of meer van uw ondernemingen

Aantal meegewerkte uren

  • 0 uur tot 525 uur: 0%
  • 525 uur tot 875 uur: 1,25%
  • 875 uur tot 1.225 uur: 2,00%
  • 1.225 uur tot 1.750 uur: 3,00%
  • 1.750 uur en meer: 4,00%

Afbeeldingsresultaat voor meewerkaftrek 2019

Vanwege de evolutie van het corona virus in de afgelopen dagen is door Reinders Snijder Accountants
& Belastingadviseurs besloten om maatregelen te nemen om hiermee een zo groot mogelijke bijdrage
te leveren aan verdere beperking van het aantal besmettingen en tegelijkertijd de risico’s voor onze
klanten en medewerkers maximaal te beperken.

Bereikbaarheid Reinders Snijder Accountants & Belastingadviseurs
De bezetting op ons kantoor zal normaal zijn zolang dit de gezondheid van medewerkers en klanten
niet in gevaar brengt. Onze openingstijden blijven ongewijzigd: maandag tot en met vrijdag van 08.30
uur tot 12.00 uur en van 13.00 uur tot 17.00. Alle medewerkers, inclusief eventuele thuiswerkers, zijn
ook in deze nieuwe situatie telefonisch en per e-mail bereikbaar via de reguliere nummers en adressen.
Ook aan de kwaliteit van onze dienstverlening verandert niets. Reinders Snijder Accountants &
Belastingadviseurs blijft volledig operationeel. Dat wil zeggen dat alle voorkomende werkzaamheden
‘gewoon’ doorgaan.

Bezoeken worden geminimaliseerd
We hanteren de volgende werkwijze voor onze medewerkers: we gaan niet naar een klant als de
afspraak ook telefonisch kan plaatsvinden of uitgesteld kan worden. Indien die mogelijkheid niet
bestaat of niet gewenst is vanwege hoge urgentie, dan checken we vooraf of er sprake is van een
verhoogd risico op besmetting en nemen we de nodige voorzorgsmaatregelen. Tot nader order wordt
er geen extern bezoek ontvangen op ons kantoor in Steenwijk en verzoeken wij u lopende zaken
zoveel mogelijk per post, per mail of telefonisch aan ons voor te leggen/af te handelen.
Mochten er zich op korte termijn nog wijzigingen voordoen in ons beleid, dan zullen wij dat op onze
website en via onze social media-kanalen communiceren.
Bij voorbaat danken wij iedereen voor hun begrip en medewerking.

Met vriendelijke groeten,
Reinders Snijder
Accountants & Belastingadviseurs

Rob, Martijn en Irma